Paradiskollen: hytta oktober 2008

I kjentmannshåndboken 2012-14 står det at denne hytta på Paradiskollen mangler vedlikehold, og at råteskader er meget fremtredende. Dette bildet fra oktober 2008 viser at hytta da fikk nytt takbelegg og vindskier. Det var også da råteskader i to av bunnstokkene, men disse har tilsynelatende ikke forverret seg vesentlig siden da. Vi får håpe at den fortsatt står i mange år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Sep 2012

Paradiskollen: rast i solveggen

Av Odd Tore Saugerud

På toppen av Paradiskollen står det en gammel hytte, som i sin tid ble brukt som hvilestue for skogbrannvakten. I solveggen var det varmt og godt, selv om det var heller kjølig ellers i den friske vinden på toppen.

07 Sep 2012

Kroktjernputtene: Vestre Kroktjernputt

Av Odd Tore Saugerud

Det er tilsammen syv tjern og putter på mindre enn 1 kvm syd for Paradiskollen, alle med sitt særpreg, en illustrasjon av temaet små skogstjern, med variasjoner. Dette er Vestre Kroktjernputt, med døde smågraner i vest, men storskog og skrenter i øst.

07 Sep 2012

Kroktjernputtene: Østre Kroktjernputt

Av Odd Tore Saugerud |

Østre Kroktjernputt var kjentmannspost i perioden 1992-94. Posten henger der fremdeles, og Atie kan kvittere i originalboka fra samme periode. Håndboka skriver: Lysåpent og vakkert, med få spor av mennesklig aktivitet. Bildet bekrefter dette, men i nordskråningen opp mot posten er det et stort hogstfelt. Området ble foreslått administrativt fredet i 1978, men hogstfeltet ser ut til å være 15-20 år gammelt.