Solstråle gjennom setet til en gammel høyrive

Enkelte ganger overmannes det saklige i denne fotografen, og lysspill og linjer overtar. Muligheten i et skyggemønster med huller i på bakken måtte bare utforskes med lavt froskeperspektiv og vid vidvinkel. Dette ble resultatet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2012

Frøshaug: et lite landbruksteknisk museum

Av Odd Tore Saugerud

Gårdsdriften på Frøshaug er forlengst slutt, men en slåmaskin og en høyrive, begge for hestedrift, står til utstilling og som minne langs Kongeveien. Det er litt rart å tenke på at jeg kjørte en tilsvarende slåmaskin så sent som i 1965, men da med en parafindrevet Gråtass som trekkraft i stedet for hest.

27 Aug 2012

Frøshaug: enda en velholdt plass langs Kongeveien

Av Odd Tore Saugerud

Frøshaug ligger tett inntil veien, men er godt skjermet av en stor kastanje og en like stor lønn. Knutepunkt for skiløyper mellom Djupedalen og Lommedalen, og fra Kleivstua til Langebru og videre til Lommedalen. Bortsett fra rødmerking og veivisere var det ikke mye som minnet om snø og ski denne varme og solfylte dagen sent i august.

27 Aug 2012

Bergenske kongevei: fagmessige tørrmurer

Av Odd Tore Saugerud

Kongeveien mellom Lommedalen og Ringerike ble ferdig i 1807. Dagens vei følger i hovedsak den samme traséen, og flere steder er murene fra den opprinnelige veien med stabbesteiner godt synlige, som her rett øst for Frøshaug. Et imponerende stykke arbeide som setter mange nyere veier i skyggen når det gjelder utførelse og holdbarhet.