Lillomarkskapellet

Sportskapellet ble tatt i bruk høsten 1963. Tømmeret ble tatt fra ei tyskerbrakke på Gardermoen, og bygningen ble reist på dugnad. Kapellet har ikke vært i drift på mange år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Aug 2012

Tilbakeblikk mot Toten

Av Eivind Molde

Et siste blikk tilbake mot Totens kulturlandskap før veien går inn i skogen på åsen. Bildet er tatt i bakken etter Homla sag, vel 2 kilometer fra Lund.

11 Aug 2012

Ned i dalen

Av Eivind Molde

Man tenker gjerne på Totenåsen som et område med runde, myke åser. Slik er det også - men ikke bare det. Her ser vi nordover mot de høyeste delene av åsen, som ligger over 800 meter over havet. Dalføret vi ser, skjærer seg ned i landskapet og fortsetter nedover til høyre for bildet, mot Høversjøen og Hurdal. Fra stedet der bildet er tatt, rett nord for toppen av Høverdalskampen (708 moh.), og ned til dalbunnen, der Høversjøen ligger, er det en høydeforskjell på rundt 280 meter. Litt over midten av bildet ser vi Jenssætra og til høyre: Jenssæterhøgda (642 moh.).

11 Aug 2012

Tett ved Lønsjøen

Av Eivind Molde |

Nærmere kan man ikke komme. Denne rasteplassen sør i Lønsjøen er godt plassert. Et flott sted å stoppe på vei gjennom Totenåsen.