Glåmene: Er dette Glåmenes «sjel»?

Glåmene er et begrep for markatravere, særlig de med ski på bena, og er berømt som stedet som en kjendis har passert utallige ganger, men aldri har funnet ut nøyaktig hvor det er. Markadatabasen kryr av vinterbilder som viser Glåmenes «vintersjel». Etter å ha travet rundt i området en god stund fant jeg at dette bildet best viste Glåmenes «sommersjel» slik jeg oppfattet den.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2012

Glåmene: Det «moderne» stiskillet vest for Appelsinhaugen

Av Odd Tore Saugerud

Da Glåmene var kjentmannspost i perioden1990-92 lå posten ved stiskillet vest for Appelsinhaugen. I dag er det stiskillet på bildet som passer best til den beskrivelsen. Men kartet fra 1994 viser at stibildet før 1994 var et annet enn i dag, og at stiskillet på bildet derfor er for «moderne».

01 Aug 2012

Appelsinhaugen 462 moh.

Av Odd Tore Saugerud

På de kartene fotografen har tilgang til står det «Appelsinhaugen», dvs. entall. Turkart M 1:50 000 fra før 1994 og tidligere viser to hauger på henholdsvis 458 moh. og 468 moh. OSI Kobberhaugen M 1:15 000 1997/2011 viser denne haugen som høyere enn 460 moh. og den andre lenger nordøst som høyere enn 465 moh. Uansett, her forbereder Mans (NL) distansestempelet for stempling av OSI-kartet.

01 Aug 2012

Kobberhaugene: en mosegrodd bergvegg

Av Odd Tore Saugerud |

Kobberhaugene er vel mest kjent for sine fine utsiktspunkter. Men det er også annet som er verdt å ta med seg: Blåstien oppover fra Kobberhaugtjerns sydøstre ende går delvis langs og over en ca. 150 meter lang mosegrodd bergvegg merket som stup på o-kartene. For det meste gjemt, men som bildet viser er den øvre delen synlig fra stien. Her var det kjentmannspost i 1990-92.