Velholdt på Kølabånn

I dag ser plassen Kølabånn både velholdt og velpleiet ut, med nyklipt eng og bærhage fri for ugras. Ved nærmere ettersyn viser det seg at alle vinduer i hovedhuset er kledd med bord på innsiden, sikkert for å holde ubudne gjester ute. Siden 2004, se bilde nr. 3326, har både flaggstang og elghorn på gavlveggen forsvunnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Jul 2012

Stille på Svensrud i dag

Av Odd Tore Saugerud

Ingen mennesker å se på Svensrud i dag, men traktorspor og traktoregg langs jordekanten viser at her er det fortsatt aktivitet. Høysommers er bygningene stort sett gjemt bak frodige lauvtrær.

08 Jul 2012

Tveiterfossen i god sommervannføring

Av Odd Tore Saugerud

Tveiterfossen avslutter Gupuelvas løp til Semsvannet. Det har tidligere vært to sagbruk i tilknytning til fossen.

08 Jul 2012

Knotfabrikken på Tveiter

Av Odd Tore Saugerud

Dette nokså særpregede byggverket står langs veien øst for Tveiter. Her var det knottfabrikk under krigen 1940-45. Knott er kortkuttet og finkløyd ved som ble brukt til å lage drivgass for biler i et generatoranlegg som satt på bilen eller som hang etter på en tilhenger. Ga dårlig motoreffekt, krevde store volum av knott og mye vedlikehold, men var eneste alternativ i en tid da bensin stort sett bare var tilgjengelig til krigsformål.