Koia ved Maurdalen

Skogsbilveien langs østsiden av den idylliske Utsjøen passerer denne skogskoia ved Maurdalen. Etter skiltene å dømme er dette et knutepunkt vinterstid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Jul 2012

Demningen syd i Utsjøen

Av Olav Harlem

Trillestien fra sydvestsiden av Utsjøen og fram til skogsbilveien øst for vannet passer demningen i syd. Her der det fint å bade, raste og fiske.

05 Jul 2012

Demningen syd i Utsjøen

Av Olav Harlem

Trillestien fra sydvestsiden av Utsjøen og fram til skogsbilveien øst for vannet passer demningen i syd. Her der det fint å bade, raste og fiske.

05 Jul 2012

Bro over utløpsbekken fra Utsjøen

Av Olav Harlem

Det er trillesti fra sydvestsiden av Utsjøen til skogsbilveien på østsiden av vannet. Stien er for det meste tørr og fin og passerer også denne broen over utløpsbekken fra Utsjøen.