Nynorsk kulturlandskap

Det er stor kontrast mellom villmarken i Styggdalen og landskapet ved Losby. Åker har her måttet vike for arkitekttegnet golfbane med kunstige (og naturlige) dammer, mens åsen til høyre i bakgrunnen er snauet for all vegetasjon av Feiring Bruk, og ser fra motsatt side ut som en visdomstann klar til rotfylling.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jun 2012

Blomster syd i Styggdalen

Av Odd Tore Saugerud |

Blomster var mangelvare sydover i Styggdalen, så her falt jeg for fristelsen til å forevige de få jeg så på litt nærmere hold. Snart har vel bregnene overtatt her også.

27 Jun 2012

Traktorvei syd i Styggdalen

Av Odd Tore Saugerud

Etter kartet skal stien etterhvert gå over i traktorvei. Her er et synlig, men ikke typisk, bevis på dette. Grankrattet i steinfyllingens fortsettelse er typisk for mesteparten av «veien» sydover, avløst av strekninger med så høye bregner at man måtte føle seg frem. Og midt i det hele sto et automatisk viltkamera, som fotograferte fotograf dekket med barnåler.

27 Jun 2012

Uveisomt sydover i Styggdalen

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget sydover i Styggdalen fra Styggvannet varierte mellom bevokst urd, mosegrodde steiner i vann og bløt myr. Ikke særlig fremkommelig, fremdrift ca. 1 km/t. På kartet er det her tegnet sti.