Et tråkk mellom skrenter

Selv om Kjentmannshåndboken 2010-12 beskriver området rundt Grinderkollen som veiløst og vilt, er det likevel flere steder tråkk som kan være nyttige for å ta seg gjennom terrenget. Men tråkk begynner og forsvinner der de passer dem, gjerne i urd eller myrer, og helst i skråli med skrenter.

Et tråkk mellom skrenter

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2012

Krevende terreng på vei mot Grinderkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboken 2010-12 beskriver området rundt Grinderkollen som veiløst og vilt, og mange steder vanskelig å ta seg frem i. Det er nok riktig for de som tar kollen fra øst, hvor det er smådaler med lav, men tett vegetasjon over myr og steinur i bunnen, skrenter og stup i skråliene, og gamle og nyere vindfall på kryss og tvers. Disse røttene kunne nok sette fantasien i sving en sen høstkveld med tåke.

26 Jun 2012

Flyttblokk ved Grinderkollen

Av Odd Tore Saugerud

Et naturreservat i Østmarka med respekt for seg selv må ha store flyttblokker. Her er en som var en kjempe i volum og kanskje seks meter høy, men som nå har sprukket opp.

26 Jun 2012

Blek flekkmarihånd ved Grinderkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Nær toppen av Grinderkollen er det en myr med blant annet flekkmarihånd. Den underarten som vokste her hadde nesten hvit grunnfarge på blomstene.