Flyttblokk ved Grinderkollen

Et naturreservat i Østmarka med respekt for seg selv må ha store flyttblokker. Her er en som var en kjempe i volum og kanskje seks meter høy, men som nå har sprukket opp.

Flyttblokk ved Grinderkollen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2012

Blek flekkmarihånd ved Grinderkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Nær toppen av Grinderkollen er det en myr med blant annet flekkmarihånd. Den underarten som vokste her hadde nesten hvit grunnfarge på blomstene.

26 Jun 2012

Grinderkollen: To generasjoner kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud |

Grinderkollen var kjentmannspost i den første «moderne» håndbok for Kjentmannsmerket 1990-92, og er det også inneværende periode 2010-12. God grunn til å slå to fluer i en smekk, og klippe i begge bøkene, som her støtter seg på den fattigslige steinen som fungerer som toppvarde.

26 Jun 2012

Vestre Morttjern: Nok et idyllisk skogstjern

Av Odd Tore Saugerud

Tar man kjentmannsposten på Grinderkollen, er Vestre Morttjern ett av vannene man kan treffe på. Typisk skogstjern av utseende, myr langs kantene, og visstnok en stor beverhytte som jeg ikke fant. Her er utløpet mot vest som ikke er utløp lenger, bekken er demmet opp og snudd med en svilledam.