Grinderkollen: To generasjoner kjentmannspost

Grinderkollen var kjentmannspost i den første «moderne» håndbok for Kjentmannsmerket 1990-92, og er det også inneværende periode 2010-12. God grunn til å slå to fluer i en smekk, og klippe i begge bøkene, som her støtter seg på den fattigslige steinen som fungerer som toppvarde.

Grinderkollen: To generasjoner kjentmannspost

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Jun 2012

Vestre Morttjern: Nok et idyllisk skogstjern

Av Odd Tore Saugerud

Tar man kjentmannsposten på Grinderkollen, er Vestre Morttjern ett av vannene man kan treffe på. Typisk skogstjern av utseende, myr langs kantene, og visstnok en stor beverhytte som jeg ikke fant. Her er utløpet mot vest som ikke er utløp lenger, bekken er demmet opp og snudd med en svilledam.

23 Jun 2012

Takk for oss!

Av Erik Unneberg |

Sverdliljene ved Engervannet synger nå på siste verset. De har blomstret noen uker nå, og har absolutt satt sitt særpreg på området ved utløpet av Øverlandselva. Men nå er altså sesongen snart slutt.

23 Jun 2012

Midt i våtmarksområdet

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt der Øverlandselva renner ut i Engervannet. Det er frodig her nå, og vannflaten kan ikke ses fra kamerastandpunktet på grunn av vegetasjonen. Midt i bildet har vi Sandvika, og i bakgrunnen ruver Skaugumsåsen.