En fargerik urd

Rasområdene langs østsiden har mye løs og forholdsvis liten stein, og er ingen fornøyelse å ta seg frem i. Men langs vannkanten er det ryddet litt, og fargene i urda er verdt å nyte. Dette ligner på bilder av rødberglav, som vokser på kalkholdig fjell.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2012

Her er det stopp?

Av Odd Tore Saugerud

Slik ender tømmerveien på østsiden av Store Gryta. Utsikt mot bratt og tettvokst li med rasmark, ingen sti på kartet. Men opp skrenten går det likevel et tråkk, som fortsetter helt til nordenden av vannet.

23 Jun 2012

Familien Kanadagås

Av Bjørg Løvlien |

I følge Wikipedia tilhører Kanadagåsa andefamilien. Den er erklært uønsket i Norge. Det så imidlertid denne familien ut til å ta med stor ro. Bildet er tatt ved sørenden av Steinbruvann i Lillomarka.

21 Jun 2012

«Undergangen er stengt»

Av Odd Tore Saugerud

Korketrekkeren på veien mellom Østmarksetra og Sarabråten er velkjent for de fleste som ferdes i Østmarka. Men de siste årene har den begynt å skrante, med stein i muren som løsner og forskyver seg. Til nå reparert etter vanlig norsk offentlig tradisjon: advarselsskilt og ingen aksjon før det blir (mye) verre.