Familien Kanadagås

I følge Wikipedia tilhører Kanadagåsa andefamilien. Den er erklært uønsket i Norge. Det så imidlertid denne familien ut til å ta med stor ro. Bildet er tatt ved sørenden av Steinbruvann i Lillomarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Jun 2012

«Undergangen er stengt»

Av Odd Tore Saugerud

Korketrekkeren på veien mellom Østmarksetra og Sarabråten er velkjent for de fleste som ferdes i Østmarka. Men de siste årene har den begynt å skrante, med stein i muren som løsner og forskyver seg. Til nå reparert etter vanlig norsk offentlig tradisjon: advarselsskilt og ingen aksjon før det blir (mye) verre.

21 Jun 2012

Nuggerudsteinen

Av Odd Tore Saugerud |

Nuggerudsteinen, også kalt «Fandens prekestol», ligger på Bjørnåsen rett inntil blåstien mellom Nuggerud og Haukåsen. Sammenlignet med flyttblokken på bilde nr. 16748 er nok denne et par nummer større. Det har vokst til rundt steinen, men fortsatt litt utsikt mot øst, og sannsynligvis mye utsikt fra toppen av steinen for de som har klatretrang. Kjentmannspost 41 1994-96.

21 Jun 2012

Svartputt

Av Odd Tore Saugerud

Svartputt ligger rett øst for Lauvtjern, og bekken fra Lauvtjern renner ned i Svartputt og videre til Bråtem syd for Nuggerud. Et typisk lite skogsvann med flytetorver, siv og vannliljer. Bra med vakende småfisk og fin rasteplass ved østkanten.