Gørrputten på Haukåsen

Ikke et idyllisk navn, og heller ikke et idyllisk sted for den som skal kvittere på denne historiske Ola Dilt 2012-posten. Gørrputter er det nok av i Østmarka, men denne er navnsatt på gamle kart. Den ble igjen aktuell i forbindelse med lekkasjene i Romeriksporten 1997. Rester av måleutstyret er synlig til venstre i bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Jun 2012

Høysommer på vollen på Lutdalen

Av Odd Tore Saugerud

Lutdalen var først en husmannsplass under Skøyen gård. Tidlig på 1900-tallet ble det kafédrift her, og stedet beskrives som et koselig «stikkinnom». Revet 1944. Nå minner bare vollen og rester av grunnmurene om at her har det bodd folk tidligere. Historisk post Ola Dilt 2012.

21 Jun 2012

Matpause og marsipankake for ØX-guttene

Av Jann Bergholtz |

Foreningen ØX reparerte i dag broen over sundet mellom Nord- og Sør-Elvåga, og da det var tid for sommerens siste matpause, vanket det marsipankake på hele gjengen.

21 Jun 2012

Foreningen ØX på jobb ved Elvåga

Av Jann Bergholtz |

Torsdag 21. juni reparerte Foreningen ØX brua over sundet mellom Søndre og Nordre Elvåga i Østmarka. Materialer var kjørt frem av Vannverket, som er ansvarlig for Elvåga som drikkevannskilde. Over dette sundet er det både blåmerket sti og rødmerket skiløype.