Trillesti mot Knappa

Gullende sol, grønt gress og blomster. Trillestien fra Langlia mot Fyllingen går i sakte motbakke og en del røtter og steiner gjør at det ikke bare er enkelt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2012

Sauer i Kuvelia

Av Torgeir Stenstad |

Ingen kan klage på utsikten disse sauene har. Vi er på veien nord for Oppkuven og ser mot Flåtavannene i nord-vest.

20 Jun 2012

Utsikt over Hurdal

Av Thore Knudsen

Hvis en går fra høyeste punkt på Brenntoppen og mot den nordre delen, kommer en øverst i et hogstfelt der en har flott utsikt over store deler av Hurdal.

17 Jun 2012

Askekaller langs Kirkeveien

Av Erik Unneberg |

I Askers kommunevåpen er det tre såkalte askekaller. I kommunen ble askene i tidligere tider beskåret temmelig hardt fordi man benyttet avkappede kvister som dyrefor. Kun stammene ble da stående igjen. Bildet er tatt på sykkeltraseen mellom Asker og Jansløkka skole. Vi ser litt av Asker kirke til høyre på bildet.