Ved Randsfjorden

Dette bildet er tatt fra Horn helt nord i Gran kommune, der vi ser fergen som trafikkerer mellom øst- og vestsiden av Randsfjorden. I bakgrunnen, litt til venstre for midten av bildet, har vi Brandbukampen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Mai 2012

Skrukli stasjon

Av Erik Unneberg

Skrukli stasjon på Valdresbanen ble åpnet i 1902, men den ble nedlagt i 1989. Nå går det skiløype i denne traseen vinterstid.

16 Mai 2012

Grønt på en grå dag

Av Erik Unneberg

Det var overskyet i Skrukkli i dag, men gress og blader hadde fått en lysegrønn vårfarge. Bildet er tatt like ved Skrukli stasjon. På bildet ser vi litt av skogsbilveien som fører frem til Vassenden i nordenden av Trevatna. Den er fin å sykle på.

16 Mai 2012

Ute av bruk ved Skrukli stasjon

Av Erik Unneberg

Valdresbanen er for lengst historie, så også stasjonen Skrukli. Her ved planovergangen (Skruklivegen) har ikke signalmasten noen funksjon, og er da også ute av bruk.