Vannhjulet i Østmarksaga

I elva mellom Mønevann og Losby ble det tidlig drevet sagbruk, og i Lørenskog nevnes sag på Losby allerede i 1560. Sagen hadde stor betydning for distriktet med plankekjøring til byen. Den var i drift til 1953, men vannhjulet er vakkert restaurert av historielaget i Lørenskog, og er brukt som motiv i kommunevåpenet for Lørenskog. Et vinterbilde av hjulet finnes som bilde nr. 1043 i Markadatabasen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Mai 2012

Stedsnavn forteller

Av Kjersti von Krogh

Ved Mønevanns østbredd ser vi plassen Finnland, som nok har vært en gammel finneplass, og er nevnt første gang i 1822. Den ble fraflyttet omkring 1960 og har senere vært brukt som feriested.

15 Mai 2012

Gutta i ØX hviler aldri

Av Kjersti von Krogh

I løypa over Vesle Tonekollen ble Kjell påtruffet med øks og sag, men her hadde han nok vært før, for stien var fint ryddet etter Dagmars herjinger i romjula. Men sterk vind for et par dager siden hadde veltet en svær gran over blåstien, og Kjell var parat til å få den fjernet, - han hadde motorsag i bilen!

12 Mai 2012

Vårlig utsikt fra Orreskogen

Av Harald Christophersen

Fra Orreskogen ser vi at våren med lysegrønne løvtrær er kommet til Østernvann og Krydsbyløypa, mens Blefjell fremdeles er dekket av hvit nysne.