Trangt på Bjønnåsen 17. mai 1942

Her var det trangt på toppen!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

17 Mai 1942

17. mai på Bjønnåsen 1942

Av Ukjent

Finn Rifsheim fra Rælingen med slips og flagg mens de andre ser ut til å være midt i avsyngingen av ”Ja, vi elsker.” Foto utlånt av Gunvor Fritsvold.

17 Mai 1942

17. maitog i Østmarka 1942

Av Ukjent

17.-maitoget passerer myra rett nedenfor Bjønnåsen. Her må det da være langt borti 100, og dette er heller ikke alle som var med. Foto utlånt av Gunvor Fritsvold, Strømmen.

01 Jul 1921

Fjeldsjøkampen skogbrandstation

Av Ukjent

Slik så brannvakthytta på den søndre toppen av Fjellsjøkampen ut. Bildet er hentet fra et hefte med oversikt over skogbrannvaktstasjoner utgitt i Christiania 1922 av Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap. Der finner vi også denne teksten: "Stationen blev bygget i 1920 av firmaet Haaken Mathiesen og er beliggende paa Fjeldsjøkampen i Hurdalen (797 moh). Stationen behersker store skogarealer fra Skreia i nord, Jessheim i syd, Bjønnkollen brandvaktstation i vest og til grænsen mot Odalen i øst. Stationens driftsutgifter dækkes av firmaet Haaken Mathiesen." Ut fra dette må bildet blitt tatt en gang mellom 1920 og 1922. På gamle kart er Fjellsjøkampen angitt til 797 moh. Dette er korrigert til 812 moh. ved senere målinger.