17. maitog i Østmarka 1942

17.-maitoget passerer myra rett nedenfor Bjønnåsen. Her må det da være langt borti 100, og dette er heller ikke alle som var med. Foto utlånt av Gunvor Fritsvold, Strømmen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - historiske bilder

01 Jul 1921

Fjeldsjøkampen skogbrandstation

Av Ukjent

Slik så brannvakthytta på den søndre toppen av Fjellsjøkampen ut. Bildet er hentet fra et hefte med oversikt over skogbrannvaktstasjoner utgitt i Christiania 1922 av Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap. Der finner vi også denne teksten: "Stationen blev bygget i 1920 av firmaet Haaken Mathiesen og er beliggende paa Fjeldsjøkampen i Hurdalen (797 moh). Stationen behersker store skogarealer fra Skreia i nord, Jessheim i syd, Bjønnkollen brandvaktstation i vest og til grænsen mot Odalen i øst. Stationens driftsutgifter dækkes av firmaet Haaken Mathiesen." Ut fra dette må bildet blitt tatt en gang mellom 1920 og 1922. På gamle kart er Fjellsjøkampen angitt til 797 moh. Dette er korrigert til 812 moh. ved senere målinger.

01 Jul 1960

Liten gutt på flyet på Ringkolltoppen

Av Ukjent

Når en først snakker om Ringkolltoppen så kommer en ikke unna den legendariske flymaskinen som en gang på plassert på toppen. Luftforsvaret inngikk i 1949 en kontrakt med Olaf Borlaug fra Haugsbygd om leie av et mål tomt på toppen av Ringkollen. Formålet var å oppføre en fixstasjon eller peilestasjon. Denne ble oppført, men ikke bare den. Borlaug oppdaget at de også hadde oppført en hytte i tillegg til tårnet. Hytta var bygget ulovlig og utenfor det leide området. Etter hvert ble hytte leid bort til en gruppe veteraner fra den nylige nedlagte 337 skvadronen som hadde operert Vampirjagere fra Værnes. Ved avviklingen overtog pilotene skvadronssjefens flymaskin, og ved hjelp av Ingeniørregimentet på Hvalsmoen, ble den fraktet opp på Ringkolltoppen i 1959. Her skulle den være en markering av veteranenes feriehytte. Vampirjager er en enseters jagerbomber produsert av Havilland og denne var innkjøpt av Luftforsvaret i 1948. Maskinen kom etter hvert opp på en sokkel, hvor den raskt tiltrakk seg oppmerksomhet og bråket lot ikke vente på seg. Flere av landets aviser trykket en rekke kritiske artikler. Etter hvert begynte folk å ramponere jageren, og den ble mer eller mindre en skraphaug der den sto. I 1964 hadde saken gått langt nok og restene ble fraktet ned til bygda og videre til Hvalsmoen. Her har en liten pjokk satt seg på vingen, før flyet ble tatt vekk. Bildet er tatt ca. 1960.

01 Jul 1903

Ved Jonsetangen 1903

Av Ukjent

Mange trær er kommet til siden dette bildet ble tatt, men båthuset står der fremdeles.