Sommeren i anmarsj

Når sommerfuglene viser seg i Marka, er ikke sommeren langt unna. Dette eksemplaret av dagpåfugløye ble påtruffet på Nordre Kolsås den første torsdagen i mai. Denne arten overvintrer før den igjen viser seg i mai.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2012

Stor salamander, hunn

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er en hunn hvor parringsdrakten har begynt å degenrere slik at bare litt av halekammen er igjen. Hunnen er mørk på oversiden også i praktdrakt, og mangler ryggkam. Hunnene følte seg usynlige på grunt vann når hodet var gjemt (strutseprinsippet). Legg merke til den oransje kula på venstre bakben. Alle salamandrene jeg så nå, muligens med unntak av en hunn, hadde slike. Jeg har ikke sett slike ved tidligere anledninger.

02 Mai 2012

Stor salamander, hann, i parringsdrakt

Av Odd Tore Saugerud |

«Hann av den svært sjeldne og utrydningstruede store vannsalamanderen i praktdrakt, hvor hannene kjennetegnes av den store ryggkammen og halekammen, adskilt av fordypningsbuen ved haleroten. -...- Ikke noe vanlig bilde og ikke noen vanlig art. Portrett som viser karaktertrekkene bra, der et av kjennetegnene også er den ru huden.» (Ketil Knudsen, naturfotograf++). Grums er en naturlig del av dens habitat, så det må man bære over med.

02 Mai 2012

Et lite skogstjern med uvanlig innhold

Av Odd Tore Saugerud

Et typisk lite skogstjern, flytetorver langs mesteparten av strendene, for det meste brådypt, innløp og utløp som sig gjennom mose. Brunt vann med et yrende liv av vanninsekter, mange store vannkalver. Men i tillegg en rødlistet beboer: stor salamander, bare 12-13 cm lange, se bilde nr. 16474 og bilde nr. 16475.