Fortsatt snøflekker i kløfta mot Lusevasan

Kløfta mot Lusevasan blir dypere og trangere mot syd. Her er fortsatt noen snøflekker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Apr 2012

Kløfta mot Lusevasan

Av Odd Tore Saugerud

I nordenden av vannet Lusevasan fortsetter en kløft videre mot nord. Bortsett fra en svak sti i bunnen er det ikke spor av mennesklig aktivitet her. Bildet er tatt nær nordenden av kløfta i retning Lusevasan (sydover).

29 Apr 2012

Bleiktjern – enda en vernet idyll

Av Odd Tore Saugerud

Fra Lomtjern renner vannet til Bleiktjern, som har mange likhetstrekk med Lomtjern, men er om lag dobbelt så stort. Her var det både hekkende kanadagås og stokkand, folk som koste seg langs vannet, og naturligvis stort kvekkisorkester. Rødmerket skiløype fra Lusevasan går over vannet.

29 Apr 2012

Noen synger, andre elsker

Av Odd Tore Saugerud |

Frosk som parrer seg har vært mangelvare hittil i vår. Paddene har dominert fullstendig. Her i Lomtjern var det to frosker som så ut til å ha funnet hverandre og hvor den øverste gjorde alle de riktige bevegelsene. Men så kom den tredje, og så viste det seg at de var alle hanner.