Migaren springer!

Når Migaren har sprengt vinterens ispanser og springer, da har våren kommet til Ringerike. I vår familie var det tradisjon å sjekke dette og om det var utsprungne blåveis i området etter at påsken var overstått på Hardangervidda. Og oftest var det vår da! Årets utgave er tidlig og ganske beskjeden i størrelsen.

Migaren springer!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Mar 2012

Værhardt på toppen

Av Erik Unneberg

Oppe på Linken blåste det friskt i dag, og slik vi ser på bildet, så er trærne her oppe utsatt for værmessige påkjenninger. Bildet er tatt mot sørvest. Vi ser Randsfjorden i bakgrunnen.

19 Mar 2012

Ettermiddagstur til Linken

Av Erik Unneberg

Det var i ferd med å skye til da vi nådde et av utsiktspunktene på Linken, men det var likevel god oversikt mot vest fra ca. 720 moh. I bakgrunnen til høyre i bildet har vi Vikerfjell.

19 Mar 2012

Nordlig utsikt fra Linken

Av Erik Unneberg

Det var hardt i løypetraseen fra Lygna, og det ga raskt skøyteføre. Det tok ikke lang tid før vi kunne nyte utsikten fra Linken, der det var fint å gå utenom løypen. Her ser vi litt av utsikten mot nord. I bakgrunnen til venstre i bildet, rett bak det høyeste treet, kan Synnfjell skimtes på gode skjermer.