Fullt på Kattås

Utfartsparkeringen på Kattås var svært populær i dag. Den er et godt alternativ til parkeringsplassen på Franskleiv, for det er skiløype mellom de to parkeringsplassene. Det går også andre fine løyper fra Kattås. En fordel med å starte skiturer herfra, er at det også går buss hit. Dette er endestasjonen, slik at man ikke har mulighet til å reise kollektivt til Vestmarksetra/Franskleiv.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

05 Feb 2012

Sen søndag ettermiddag

Av Tore Opdal

Første gangs oppkjørt med scooter her opp fra Sekkebekk mot Brattås gård. Bra dekning her, men stedvis litt lite snø.

03 Feb 2012

Mot Rausteinstjennet

Av Thore Knudsen

Løypa fra Vesle Damtjennet til Abbortjennet stiger ganske bratt opp fra Bergevatnet. Her er det skog tett inn til løypa, slik at en går mye i skygge, i hvert fall tidlig på vinteren når sola står lavt. Men når en er ferdig med stigningen og løypa flater litt mer ut, kommer en ut i et mye mer åpent og solfylt lende. Bildet er tatt på myra to-tre hundre meter før Rausteinstjennet.

03 Feb 2012

Utsikt fra Fjellsjøkampen mot Torsæterkampen

Av Thore Knudsen

Bildet er tatt mot nord fra tårnet på Fjellsjøkampen. Toppen vi ser mellom de snøhvite granene er Torsæterkampen. Dette er høyeste punkt på Totenåsen, 841 moh. Vi ser at kampen stuper ganske bratt ned mot høyre, og at en tilsvarende bratt ås reiser seg på andre sida, slik at det dannes et tydelig skar. Ifølge ei sikteplate plassert på Neverfjell ved Lillehammer, kalles dette skaret Hurdalsskaret. Fra mange steder i Gjøvik-/Ringsaker-/Lillehammer-traktene ser en dette Hurdalsskaret som et tydelig ”hakk” i ei ellers tilsynelatende vannrett åsrekke.