Nesten himmelsk lys

Tilbaketuren over Burudvann gikk i lav motsol og med et ganske tett og lavt tåkebelte over vannet. Slikt gir opphav til slikt lys som ofte brukes på malerier av åpenbaringer i Bibelhistorien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

19 Jan 2012

Nordøya i Burudvann

Av Odd Tore Saugerud

I Burudvann er det to øyer som er funnet verdige til å komme med på 1: 50 000 kartene: «Sundøya», se bilde nr. 15629, og denne helt nord i vannet, som jeg her har kalt «Nordøya». Samme spesielle lys som på bilde nr. 15628. Scooterløypa (uten nummer) går helt inntil østsiden her.

19 Jan 2012

Haugen gård i et forholdsvis tåkefritt øyeblikk

Av Odd Tore Saugerud

Mesteparten av tiden lå tåka så tett over Haugen gård at selv låven knapt kunne anes, men et øyeblikks lette ga lønn for tålmodighet og kalde føtter.

19 Jan 2012

Sundøya og Haugen gård i januarsol

Av Odd Tore Saugerud

Sol og tåke kjempet mot hverandre hele dagen i dag. Her er det klart over den lille øya som ligger i det trangeste sundet ved Burudodden, her kalt Sundøya, og tåka igjen et øyeblikk har delvis lettet over Haugen gård i nordenden av vannet.