Stormyrbanen: Sporvekselen 2006

Slik så sporvekslen ut i desember 2006, egentlig ganske dekorativ med en blanding av rust og lav. En sammenligning med bilde nr. 15098 viser hvor mye mer tilgrodd den har blitt i løpet av bare fem år. Slike nyere kulturminner bør dokumenteres med bilder før det blir for sent.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Des 2006

Stormyrbanen:Trallehjul 2006

Av Odd Tore Saugerud |

Stormyr og trallebanen var kjentmannspost 2006-08. Den gangen fant vi også et trallehjul, men ikke på det samme stedet som på bilde nr. 15100. Er dette et annet hjul, eller har sterk mann vært på ferde her?

14 Nov 2011

Resten etter Stormyrbanens rullende materiell

Av Odd Tore Saugerud |

Inne i krattet med fundamentet etter lagerbygningen finnes også den eneste resten etter banens rullende materiell, et trallehjul med flens. Det meste som kunne flyttes på en enkel måte ble nok fjernet da driften stoppet.

14 Nov 2011

Restene etter Stormyrbanens endestasjon

Av Odd Tore Saugerud |

Har man først funnet skinnene etter banen, kan man følge dem mot syd over myra og inn i et tett grankratt. Der finnes fortsatt restene etter fundamentet til lagerbygningen, som var endepunktet til trallebanen. Det var drift her til rundt 1940.