Stormyrbanen:Trallehjul 2006

Stormyr og trallebanen var kjentmannspost 2006-08. Den gangen fant vi også et trallehjul, men ikke på det samme stedet som på bilde nr. 15100. Er dette et annet hjul, eller har sterk mann vært på ferde her?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2011

Resten etter Stormyrbanens rullende materiell

Av Odd Tore Saugerud |

Inne i krattet med fundamentet etter lagerbygningen finnes også den eneste resten etter banens rullende materiell, et trallehjul med flens. Det meste som kunne flyttes på en enkel måte ble nok fjernet da driften stoppet.

14 Nov 2011

Restene etter Stormyrbanens endestasjon

Av Odd Tore Saugerud |

Har man først funnet skinnene etter banen, kan man følge dem mot syd over myra og inn i et tett grankratt. Der finnes fortsatt restene etter fundamentet til lagerbygningen, som var endepunktet til trallebanen. Det var drift her til rundt 1940.

14 Nov 2011

På sporet av Stormyrbanen

Av Odd Tore Saugerud |

På Stormyr nord for Kraftkollen var det i sin tid jernbane. Egentlig en svært smalsporet trallebane, for frakt av tørket torv fra tørkehusene på myra til mellomlagring før videre transport. Denne sporvekselen er det første sporet etter banen når man kommer fra nord.