Restene etter Stormyrbanens endestasjon

Har man først funnet skinnene etter banen, kan man følge dem mot syd over myra og inn i et tett grankratt. Der finnes fortsatt restene etter fundamentet til lagerbygningen, som var endepunktet til trallebanen. Det var drift her til rundt 1940.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2011

På sporet av Stormyrbanen

Av Odd Tore Saugerud |

På Stormyr nord for Kraftkollen var det i sin tid jernbane. Egentlig en svært smalsporet trallebane, for frakt av tørket torv fra tørkehusene på myra til mellomlagring før videre transport. Denne sporvekselen er det første sporet etter banen når man kommer fra nord.

14 Nov 2011

Speilblank Spålen sett fra dammen

Av Alma Lillevold

Helt vindstille på Spålen idag. Det var frost natt til i dag, vindstille og solen var fremme hele dagen!

14 Nov 2011

Inngangsporten til det søndre spålsområdet

Av Alma Lillevold

På stien til Finnerudseter fra nordsiden av Spålen er det en stor flyttestein. Ifølge Leif Koch som holdt til på Spålsbu i mange år, var det viktig å hilse på han som bodde inne i steinen, før man trådte inn i hans rike. Hvis man hilser høflig, gir steinen en god klapp og sier noen go'ord, får man en god tur!