Vangen Skistue i ny drakt

25. september var det innvielse av nye Vangen Skistue, som virkelig hadde fått en flott ansiktsløftning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2011

Oktoberbad i Tonevann

Av Kjersti von Krogh |

Fin rasteplass med bademuligheter syd i Tonevann etter nedstigning fra Vesle Tonekollen. Anledningen til et høstbad siste søndag i oktober måtte benyttes!

30 Okt 2011

Sørlivika i Nøklevann

Av Torgeir Stenstad

Sørlivika er en del av Nøklevann og har sitt navn etter gården like ved. Her er utpreget flyte-torv, og en steinfylling er laget i den søndre delen for å hindre at øvrige deler av vannet gror igjen. Om sommeren er det ikke lett å komme til her, men vinterstid går løypene fra Bøler og drabantbyene over vika og videre inn i Østmarka.

30 Okt 2011

Nye hull i Vettakollen

Av Line Mork

Fra gammelt av har det vært gruvedrift rundt Sogn og Vettakollen. I forbindelse med etableringen av et nytt høydebasseng som skal sikre vannforsyningen i Oslo vest, graves det nå en 1,4 km lang tilførselstunnel inn til det som blir to underjordiske basseng, hvert på 25 tusen kubikkmeter. Tunnelinnslaget ligger ved Gaustadjordene, like nord for trafostasjonen. I anleggsperioden må turvei og skiløyper legges om noe. Mer informasjon om dette finnes på nettsiden www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/stenging_av_vann/prosjekt/vettakollen_hoydebasseng/.