Ekorn ved Semsvann

Jeg fulgte dette ekornet som hoppet fra tre til tre ved bredden av Semsvann. En skikkelig kvikk akrobat i høstsolen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Okt 2011

Utsikt fra stupet ved Bjørndalsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Bjørndalsbekken kaster seg etter hvert ut over stupet mot Glitredammen, en forlengelse mot nord av Megaløkenhavna. Utsikt mot Glitredammen og Eineåsen med Haugskollen/Trulsrudkollen rett bak, og byggefeltene (fra venstre) Løkenhavna, Rykkinn, Gullhaug og Krydsby.

29 Okt 2011

Inventar og husgeråd

Av Odd Tore Saugerud

Under en skrent vest for ruinene på bilde nr. 15011 og bilde nr. 15012 er ikke brennbare rester av inventar og husgeråd dumpet. Sprinkelsenger, melkespann, sinkbaljer og –bøtter, og flate hermetikkbokser av aluminium tyder på at her var det folk til rett etter krigen. Men ingen av de lokale historiekilder jeg har funnet kan fortelle noe om denne plassen, hvor det sannsynligvis var fedrift.

29 Okt 2011

Enda en glemt ruin

Av Odd Tore Saugerud

Nord på ryggen vest for ruinen på bilde nr. 15011 er det enda en ruin inne i et tett grankratt. Beliggenheten kan tyde på at dette kan ha vært et våningshus. Ruinene og steingjerdet er utelatt på det siste o-kartet over Kolsås, men er med på tidligere utgaver tilbake til 1970.