I blandingsskogen på odden

Odden i sydenden av Dælivann er godt besøkt. Her er det mange ungdommer som har teltet opp gjennom årene, gjerne i forbindelse med gjeddefiske i vannet. Det er høst her nå, men fortsatt er vegetasjonen langs vannet ganske kraftig. På odden er det også en god blanding av furu- og bjerketrær. Bildet er tatt mot nord.

I blandingsskogen på odden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2011

En kikk opp mot trekronene

Av Erik Unneberg |

Gjennom et blikk fra horisontal stilling fortonet trekronene ved Dælivann seg som gode venner. De måtte vel være det, siden de søkte seg sammen under en klar høsthimmel?

11 Okt 2011

Med telelinse mot Hadeland, Land og Toten

Av Erik Unneberg

Med et godt teleobjektiv var det fra Lamannshaugen mulig å ta inn noen av åsene på Hadeland. Bildet er tatt mot nord. Den nærmeste er Buhammaren (549 moh.), mens åsen til venstre for denne er Kjekshushaugen (543 moh.). Disse er ca. 11 km i luftlinje fra kameraet. Bak Buhammaren har vi - 23 km fra kameraet - Brandbukampen (522 moh.), og vi kan skimte kommunikasjonsmasten på toppen. I bakgrunn har vi høydedragene mot Hennung og Kvitingen med Søndre Land bakenfor.

13 Okt 2011

Odden ut fra østsiden av Maridalsvannet

Av Kjersti von Krogh

I dag en yndet rasteplass for barnefamilier på tur, men Midtodden var langt tilbake husmannsplass under Vestre Grefsen. Plassen ble kjøpt opp av brukseier Drewsen v/Bentse Brug i 1844, og han bygde et "jaktslott" her, hvor bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson skal ha vært på besøk. Stedet ble senere solgt til Oslo kommune og ble drevet som gårdsbruk frem til 1960-årene.