Høstlig ved Heggelia

Brunt og gult dominerer ved Heggelia nå. Det er en fin høstdag ved Nordre Heggelivann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2011

Vid utsikt

Av Nina Didriksen

Fra driftsveien mellom Sandungskalven og Guribrenna er det hugget, og utsikten er vid (om ikke veldig pen nærmest fotografen). Her skimtes veien langs Sandungens østside (t.v. i bildet), og vi ser at nedtappingen av Store Sandungen har skapt et landfast skille mot Sandungskalven. Åsrekken til høyre er fra høyre Sandungskollen, Askehøgda, Porthøgda og Kikut.

09 Okt 2011

Gammel kjentmannspost

Av Nina Didriksen |

Denne heksekostgrana står ved Guribrenna og var kjentmannspost for vel et tiår siden. Postoppslaget er borte, men fenomenet består. Det skyldes et soppangrep i treets vekstpunkt.

09 Okt 2011

Slipplass

Av Nina Didriksen |

I enden av veien som går opp fra Sandungskalven mot Kalvetjernet på Guribrenna/Branntjernshøgda, står dette skiltet. Her foregikk et slipp av forsyninger til Milorg i krigens siste måneder, og noen rustne rester av containerne kan fremdeles sees.