Kjerringkollen – utsyn mot nord

Aftensola treffer fortsatt såvidt furuene på den lille holmen i Nordre Heggelivann. Bak denne sees brua ved Gagnumseter, Skamræk, og deretter Storflåtan. Ett av husene på Storflåtan gård er i øvre høyre bildehjørne, mens horisonten med bl. a. Rughaug og Øyangsrøysa måtte utelates for at gården skulle være synlig på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2011

Kjerringkollen – utsyn mot sørøst

Av Odd Tore Saugerud

Kjerringkollen er fortsatt forholdsvis treløs og byr vel på de beste utsynene i retning Heggelivannene. Her mot Søndre Heggelivann og Heggelia i aftensol. Den som hoiet etter båt her, hadde først hatt en ganske stri tur opp på kollen, og måtte så 85 høydemeter ned den bratte lia mot Heggelivannet.

29 Sep 2011

Postplukk på Kjerringkollen

Av Odd Tore Saugerud |

Kjerringkollen var kjentmannspost 17 2000-2002. Bjørka som posten sto på har råtnet og falt ned, men posten med kvitteringsklemme var der fortsatt.

29 Sep 2011

Tyritopp ved Kjerringkollen

Av Odd Tore Saugerud

Mange store furuer i området ved Kjerringkollen. Den til venstre her har fått soppangrep et godt stykke opp på stammen og utviklet tyritopp. Kjerringkollen i bakgrunnen ser puslete ut, men det er den absolutt ikke!