Østre Møkkalitjern

Heller ikke Østre Møkkalitjern passer til navnet sitt i denne dagen. Men i februar 1996, med sprengkulde og et tynt lag med nysnø, fant vi navnet Møkkali passende. Åpne myrhull og gode muligheter for ising under skiene.

Østre Møkkalitjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2011

Vestre Møkkalitjern

Av Odd Tore Saugerud

Badet i sen septembersol er Vestre Møkkalitjern en pur idyll. På kartene er det merket sti mellom putten i forgrunnen og selve tjernet. Den var en våt opplevelse over mose og huskende flytetorv.

29 Sep 2011

Kustein i profil

Av Odd Tore Saugerud

Ligner Kustein på en liggende ku? I profil fra denne vinkelen er kanskje andre dyr mer nærliggende. Uansett er profilen med tørrfurua karakteristisk.

29 Sep 2011

Matrast i varm senseptembersol

Av Odd Tore Saugerud |

Endelig kom sommeren, og selv om kalenderen viste 29. september, var det nok +20 °C på Kustein. Ideell rasteplass med kjentmannspost 15 2010-2012 og vid utsikt bl. a. over Søndre Heggelivann.