Kongeeika - også kalt Storeika

Dette er egentlig fire store eiketrær som står tett i tett, og som etter sigende skal ha sine røtter i en gammel gravhaug. Eika er ikke preget av høst ennu, men snart flammer det i de store kronene på Kongeeika ved Nes gård helt i nordenden av Maridalsvannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Sep 2011

Natur og kultur hånd i hånd

Av Kjersti von Krogh

Vanligvis farer vi forbi på sommer- og vinterføre, men så oppdages plutselig at gode krefter har gått sammen om en serie opplysningsskilt plassert rundt hele Maridalsvannet fra Kjelsås, rundt vannet og tilbake til Kjelsås. Dagens tur ble som å bla i en historiebok i tillegg til vakkert naturlandskap. Takk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Riks- og Byantikvaren, Maridalens Venner og Friluftsetaten for en fin tur med någgå attåt!

22 Sep 2011

Sykkelvei ved Feiring

Av Erik Unneberg

Det er fint å benytte gang- og sykkelveien når man sykler langs Rv33 ved Feiring. Bildet er tatt i nordlig retning, og er tatt fra det stedet er Markadatabasens sykkelruter 539 og 540 møtes.

22 Sep 2011

Fly over Bergerlinna

Av Erik Unneberg

Bergerlinna er en gammel hestejernbane som gikk mellom Berger Bruk ved Hurdalssjøen og Dal. Den er stod klar da Norges første jernbane mellom Christiania og Eidsvoll åpnet i 1854, men ble nedlagt i 1895. Den er delvis overgrodd og skinnene er fjernet, men den østligste delen er blitt til en fin turvei hvor det prepareres skispor om vinteren. Når man er på tur her, blir man minnet om at Gardermoen ikke er langt unna.