Høgfossen: Hit, men ikke lenger

Høgfossen er mektig i flom, og gir da et helt annet inntrykk enn det bilde nr. 12727 viser. Hverken kamera eller fotograf ville hatt godt av en tur ned i juvet her nå. Her var det også slutt på turen, for Asdøla fylte hele dalbunnen og det er ingen passeringsmuligheter. Og litt høyere opp blir det enda trangere med stri elv over svaberg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2011

Bratt og trangt

Av Odd Tore Saugerud

Etter øvre bru mot Høgfossen blir juvet trangere med stup rett ned i elva på sydsiden. På nordsiden er det fortsatt plass til blåstien, men her var den delvis gravd ut på et par steder av flommen.

19 Sep 2011

Asdøljuvet: Øvre bru

Av Odd Tore Saugerud

Øvre bru etter at elva er krysset, egentlig før kryssing på tilbaketuren da vannstanden hadde sunket noe. På vei oppover var det så stri strøm her at jeg måtte kontrollere at vannstanden var på vei nedover før jeg krysset elva, ellers hadde jeg risikert å bli sperret inne mellom brua og Høgfossen.

19 Sep 2011

Blåmerket elv

Av Odd Tore Saugerud

Flere steder gikk blåstien som en elv, som her mellom nedre og øvre bru. Sko med stålpigger var en forutsetning for sikker ferdsel.