De sørgelige rester av et trigtårn

Råtnende tømmerrøys på Vardåsen: Enda et trigtårn som har falt, enda en åstopp som har blitt dekket av skog. Snart må vi stole på flatehogster for å få en lysning i skogen og litt utsikt. Kjentmannspost 40 denne perioden (2010-2012).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2011

Helletjernet

Av Odd Tore Saugerud |

På vei til Vardåsen fra Gruvelia er det naturlig å legge veien om Helletjernet. Her begynner det å bli høstlig, og mange bjørker har allerede mistet bladene. Slik er det flere steder, kanskje ble sommeren for våt også for bjørka? Gapahuken i sydøstenden av tjernet var kjentmannspost 39 2004-2006, besøkt for nøyaktig fire år siden. Den er synlig mellom trærne i høyre bildekant.

02 Sep 2011

En gammel grunnmur

Av Odd Tore Saugerud

Gruvedrift krever folk, og folk krever hus. Om denne gamle grunnmuren der veien mot Knepphaughytta tar av fra den gamle gruveveien var til bolig eller en annen type hus vet jeg ikke, men den har en egen stemning i solglimtet. Etter silregn og bekker i veiene fikk endelig solen overtaket, og både terrenget og vi var i ferd med å tørke litt opp.

02 Sep 2011

Gruveliastollen og steintippen

Av Odd Tore Saugerud |

Gruveliastollen er kjentmannspost 39 denne perioden (2010-2012). Her har nylig storskogen måttet vike for flatehogst og nyplanting. Nå er det igjen mulig å få oversikt over både inngangen til stollen (nær venstre bildekant) og steintippen. Også en annen og muligens større tipp var synlig nærmere den gamle gruveveien, men forsering av ferskt og sleipt nyvasket hogstfelt var ikke særlig fristende.