En gammel grunnmur

Gruvedrift krever folk, og folk krever hus. Om denne gamle grunnmuren der veien mot Knepphaughytta tar av fra den gamle gruveveien var til bolig eller en annen type hus vet jeg ikke, men den har en egen stemning i solglimtet. Etter silregn og bekker i veiene fikk endelig solen overtaket, og både terrenget og vi var i ferd med å tørke litt opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2011

Gruveliastollen og steintippen

Av Odd Tore Saugerud |

Gruveliastollen er kjentmannspost 39 denne perioden (2010-2012). Her har nylig storskogen måttet vike for flatehogst og nyplanting. Nå er det igjen mulig å få oversikt over både inngangen til stollen (nær venstre bildekant) og steintippen. Også en annen og muligens større tipp var synlig nærmere den gamle gruveveien, men forsering av ferskt og sleipt nyvasket hogstfelt var ikke særlig fristende.

04 Aug 2011

Over Vorma på Eidsvollbrua

Av Helge Eliassen

Noen tar båten - andre krysser Vorma på Eidsvollbrua. Brua har en brei og fin gang- og sykkelveg. Gamlebrua kan også benyttes for den som skal over elva.

27 Jul 2011

Opp Åsleiavegen

Av Helge Eliassen

Dette er Åsleiavegen, ikke langt fra avkjøringen fra Trondheimsvegen. Her er det ganske bratt stigning oppover mot Oppsalenga. På vei gjennom kulturlandskapet har vi god utsikt bl.a. mot Mistberget.