Gruveliastollen og steintippen

Gruveliastollen er kjentmannspost 39 denne perioden (2010-2012). Her har nylig storskogen måttet vike for flatehogst og nyplanting. Nå er det igjen mulig å få oversikt over både inngangen til stollen (nær venstre bildekant) og steintippen. Også en annen og muligens større tipp var synlig nærmere den gamle gruveveien, men forsering av ferskt og sleipt nyvasket hogstfelt var ikke særlig fristende.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2011

Over Vorma på Eidsvollbrua

Av Helge Eliassen

Noen tar båten - andre krysser Vorma på Eidsvollbrua. Brua har en brei og fin gang- og sykkelveg. Gamlebrua kan også benyttes for den som skal over elva.

27 Jul 2011

Opp Åsleiavegen

Av Helge Eliassen

Dette er Åsleiavegen, ikke langt fra avkjøringen fra Trondheimsvegen. Her er det ganske bratt stigning oppover mot Oppsalenga. På vei gjennom kulturlandskapet har vi god utsikt bl.a. mot Mistberget.

04 Aug 2011

Ved Røysi

Av Helge Eliassen

Sykler man fra Minnesund mot Holt, er det en tung motbakke her ved Røysi på Fv 177 (Østsidavegen).