En mosegrodd fallen kjempe

Etter at sagbruket ble nedlagt har vannstanden i inntaksdammen stort sett vært lav, krattet har vokst seg stort, og falne kjemper har blitt mosegrodde. Ganske dekorativt når vannet dekker det verste rotet i krattet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2011

Stille før fossen

Av Odd Tore Saugerud

Inntaksdammen er helt fylt opp, og vannet har roet seg ned før det tar fart ut over damkronen. Trærne her med vann langt oppover stammen og med greiner og løvverk som henger utover vannet, minner meg om vårstemmning i sumplandskap.

30 Aug 2011

I dag kunne man ikke krysse damkronen tørrskodd

Av Odd Tore Saugerud

Vanligvis kan man med litt balansegang gå tørrskodd over damkronen, men med denne vannføringen ville et forsøk på å krysse elven her sannsynligvis endt med katastrofe etter at de to nærmeste grunne partiene er forsert.

30 Aug 2011

Isielva i flom over demningen ved Bjørumssaga

Av Odd Tore Saugerud

Det siste styrtregnet satte fart i Isielva, og nå er dammen full og vel så det. Vannet danner spennende gardinmønstre der det faller ut over kanten på demningen, og fosserøyken driver helt ned til frontelementet på objektivet.