Stua på stupet ved Nypefoss

bilde nr. 14623 er ei rød stue synlig gjennom krattet over stupet mot fossen. Som dette bildet viser, er stua i fremskredent forfall, og symbolsk nok dominerer gravmyrt nærvegetasjonen. Jeg har ikke funnet sikre opplysninger om stua var tilknyttet Bjørumssaga eller hvem som bodde der, men det må ha vært et spennende sted å være med små barn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2011

Nypefoss i Rustanelva

Av Odd Tore Saugerud

Nypefoss må være den fossen som flest har passert uten å se her i distriktet. Fossen starter nemlig under Nypefoss bru, og er ikke synlig fra biler. Vanligvis er den bare en liten fislefoss, men etter regnet i går forsvarte Rustanelva navnet sist. Nypefoss er kjent fra tyskerense felttog i 1940, da infanteriregimentet IR 6 sprengte brua og oppholdt tyskerne her i ett viktig døgn. Bildet er tatt fra "nye" Nypefoss bru fra 1940.

30 Aug 2011

Funklende ensomhet

Av Erik Unneberg

Hva han tenkte på der han satt i motlyset foran et funklende Bogstadvann, vites ikke, men han var i alle fall temmelig ensom på benken på Bogstad badeplass.

30 Aug 2011

Snart sesongslutt

Av Erik Unneberg |

På kjerreveien opp mot Storflaka stod det flere eksemplarer av arten myrtistel, og noen av dem var opp mot to meter høye. Denne planten vokser på fuktige steder, og fuktighet var det mer enn nok av her. Den blomstrer på sensommeren, som nå er inne i siste fase.