Småskog på taket - 2003

Tidlig november 2003: Den første våte nysnøen har kommet rundt Sollihøgda, det er tungt og grått. Vollen på Knappnæring er delvis tilplantet. På taket på våningshuset er småskogen i ferd med å finne fotfeste. Det er på tide med en vedlikeholdsdugnad.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Des 2006

Nedre Mastekastet – låvefundamenter jula 2006

Av Odd Tore Saugerud |

Også resten av låvefundamentene er godt synlige senhøstes. Her var i 1865 plass til 2 hester, 4 kyr og 8 sauer.

26 Des 2006

Nedre Mastekastet – låvebrua jula 2006

Av Odd Tore Saugerud |

Når undervegetasjonen har visnet er det enklere å finne ruinene. Her fundamentet til låvebrua, hvor det vokser en solid gran. I bakgrunnen flere låvefundamenter.

11 Apr 2011

Størnslunden

Av Else Randi Kvåle

I Størnslunden er det mange arrangementer. Her ser vi sena.