Nedre Mastekastet – låvefundamenter

Tilbake til dagens situasjon: Låvefundamentene er fortsatt synlige for den som vet hvor han skal lete, men tett brennesleskog gjør det lite fristende. Det var ryddet nok mark til å så ½ tønne bygg, ½ tønne havre og å sette 4 tønner poteter på jordene øst for låven (til høyre på bildet).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2011

Ny bru over E6

Av Helge Eliassen

Spetalsvegen krysser E6 via ei ny bru.

27 Jul 2011

Parkeringsplass ved Ås skole

Av Helge Eliassen

Utenom skoletid er det stor kapasitet på parkeringsplassen ved Ås skole. Skolen er et godt utgangspunkt både for ski- og sykkelturer.

12 Aug 2011

Nedre Mastekastet – låvebrua

Av Odd Tore Saugerud

Ryddet jord gror raskt igjen. Her har også den nedbørrike og forholdsvis varme sommeren sørget for tett undervegetasjon. Det er likevel mulig å finne fundamentet til låvebrua for den som ikke skyr brennesler.