Tufter etter husmannsplassen Gjerdinga

Fra Flisrampa finner vi en sti som går opp i terrenget og følger denne ca. hundre meter og finner tufter og rydningsrøyser etter husmannsplassen Gjerdinga. Husmannsplassen Dæhlinbråtan ligger på nedsida av jernbanen og Gjerdinga ligger på oversida.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Apr 2011

Gamme for friluftsbarnehagen

Av Else Randi Kvåle

Dette er en gamme som friluftsbarnehagen bruker til sine aktiviteter. Den ligger langs skogsvegen på nedsida av sagbuket Grantre som eies av Gran, Brandbu og Tingelstad Almenning.

06 Aug 2011

Skogens gull

Av Line Mork |

Kantarellen kommer for fullt nå, og i Romeriksåsene var den å finne i rikt monn langs stiene denne første august-helgen.

17 Apr 2011

Tuftene etter Dæhlinbråtan

Av Else Randi Kvåle

Her ser vi tuftene etter husmannsplassen Dæhlinbråtan, som ligger ved skogsvegen mellom Dæhlinmoen og Flisrampa. Flisrampa ligger ved et gammelt sidespor på Gjøvikbanen og er ikke i bruk lenger. Dæhlinbråtan ligger på nedsida av jernbanelinja ved Flisrampa.