Lavvann

Selv med sommerens nedbørsmengder er det langt opp til nedkant av damluka, og det er lavvann i Holmevann. Utløpet har også begynt å gro igjen, men det er fortsatt svaberg med fine badeplasser lenger vest i vannet. Verdt å prøve en solvarm dag!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jul 2011

En åpen demning

Av Odd Tore Saugerud

Holmevassbekken renner ned i Isielva, og var derfor driftsvann for Bjørum sag. For å utnytte vannet bedre ble det derfor laget en steindemning med luke i østenenden av vannet, kalt "Niskinndemningen". Nå er saga nedlagt, og damluka er trukket opp.

27 Jul 2011

Sørøstre Tretjern

Av Odd Tore Saugerud

Tretjerna finnes flere steder i Østmarka. Disse ligger i en myrstrekning nord for Vidvangsåsen, og er ganske idylliske både sommer og vinter. Her er det høysommer med innslag av rød mose ispedd soldogg.

27 Jul 2011

Kaldt gufs i Gruvelia

Av Torgeir Stenstad |

Sinkgruva gir et kaldt guft fra seg og det frister ikke å gå inn. Her en kjentmannspost i inneværende periode.