Møllemonumentet i Åsa

Ved Åsa-krysset er dette monumentet satt opp av Åsa vel. Det er til minne om seks hundre års mølledrift i området. Her starter for øvrig Kjerratstien opp til Damtjern og videre til Jonsetangen. Langs denne stien er det satt opp 36 informasjonstavler hvor man kan lese om kjerraten i Åsa. Du kan lese mer om møllemonumentet på siden http://kjerraten.no/index.php?1=monument.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2011

Åpning mot Steinsfjorden

Av Erik Unneberg

Fra sykkelruten mellom Åsa og Elvikbråtan har man utsikt mot Steinsfjorden ved flere anledninger. Dette bildet er tatt rett nedenfor parkeringsplassen 0,6 km nord for Elvikbråtan. Vi ser mot Elviktangen (midt i bildet).

12 Jun 2011

I kveldstimen på Sundvollen

Av Erik Unneberg

Turisthotellet på Sundvollen har flere hundre års lange tradisjoner. Opp gjennom årene var dette et viktig sted for reisende over Krokskogen. I kveld fikk stedet - med Krokskogen i ryggen - et rødlig skjær idet solen gikk ned.

12 Jun 2011

På vei mot Damtjern

Av Erik Unneberg |

Det var fint å sykle på Åsaveien i kveld i solskinnet. Bildet er tatt ved Åsakrysset, der sykkelruten opp bakkene til Damtjern starter. Nå gjelder det å ha spart litt energi, for det blir ikke mye hvile de nærmeste kilometerne.