Ved foten av Krokskogen

På østsiden av Steinsfjorden går Åsaveien. Den er et greit alternativ for syklister som vil ta seg fra for eksempel Sundvollen og opp til Damtjern. I Markadatabasen finnes det sykkelruter som beskriver denne strekningen. Bildet er tatt på strekningen Sundvollen - Elvikbråtan. Som vi ser, så er det full sommer her nå. Krokskogmassivet ser vi rett frem og til høyre, mens Steinsfjorden (utenfor bildet) er til venstre for veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2011

Tre fiskeslag i Øyangen

Av Torgeir Stenstad |

Både ørret, sik og abbor trives i Øyangen. Men du må ha eget fiskekort, og garn er kun tillatt for grunneiere og hytteeiere.

12 Jun 2011

Morgen ved Øyangen

Av Torgeir Stenstad

Rotur en tidlig morgen på Øyangen er fredfullt for sjelen. I vestre ende sees en fritidsbolig, som på 1920-tallet var del av et sanatorium. Se for øvrig bilde nr. 14230.

12 Jun 2011

Sommer ved Årungen

Av Erik Unneberg

Litt vind ved Årungen i dag, men den var bare forfriskende idet temperaturen passerte 20 grader og solen skinte.