Det spirer på Rustadjordet

Brunt er i ferd med å bli grønt på Rustadjordet, øst for Ås. For to måneder siden var det hvitfargen som dominerte (se bilde nr. 13729). Alltid fascinerende å komme tilbake til de samme stedene og se forandringene i naturen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Mai 2011

Badeliv ved Midtsjøvann

Av Eivind Molde |

Fortsatt litt kaldt i Midtsjøvann, men et fint mål for søndagsturen er det uansett. Vannet og området rundt er vernet, bl.a. på grunn av betydningen det har som hekkeområde for andefugl og flere andre fuglearter.

08 Mai 2011

Nærevann

Av Eivind Molde

Nærevann ligger fint til i kulturlandskapet øst for Ski. Dette er et viktig hekke- og oppvekstområde for flere fuglearter, og vegetasjonen rundt vannet er representativ for næringsrike innsjøer på Østlandet. Området er vernet som naturreservat for å ta vare på det næringsrike vannet med planter, fugl og annet dyreliv som er knyttet til området. Dette ifølge Miljøverndepartementet, som vernet Nærevann i 1992.

08 Mai 2011

Nypløyd ved Skeidarkollen

Av Eivind Molde

I slutten av mars var det "uteservering" til skifolket akkurat har. I dag er jordet nedenfor Skeidarkollen nypløyd. Løypeskiltene ses til høyre i bildet.