Bokfink ved Dælivann

Det er vår, og i landskapsvernområdet ved Dælivann virket det i dag som om hvert tre var besatt av en eller flere fugler som sang av full hals. Her er det en bokfink som ble fanget av telelinsen.

Bokfink ved Dælivann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Apr 2011

En hvitveis på blåveisteppet

Av Erik Unneberg |

Som vanlig er skogbunnen ved Fleskum gård dekket av blåveis. Men ved inngangen til påsken har også hvitveisen meldt sin ankomst. Foreløpig er den klart i mindretall, men snart...

10 Apr 2011

Frisk vannføring i Sognsvannsbekken

Av Kjersti von Krogh

Nå smelter snøen fort i lavere strøk, og snart kan vi gå tørrskodd langs Sognsvannsbekken. Den starter ved Sognsvann og renner gjennom rik og variert natur via Gaustad og Blindern og munner ut i Frognerkilen.

10 Apr 2011

"Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin - "

Av Kjersti von Krogh |

Kjært barn har mange navn: leirfivel og hestehov, og på latin tussilago farfara. Og nå er den her! Bildet er tatt ved gaustad.