Frisk vannføring i Sognsvannsbekken

Nå smelter snøen fort i lavere strøk, og snart kan vi gå tørrskodd langs Sognsvannsbekken. Den starter ved Sognsvann og renner gjennom rik og variert natur via Gaustad og Blindern og munner ut i Frognerkilen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Apr 2011

"Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin - "

Av Kjersti von Krogh |

Kjært barn har mange navn: leirfivel og hestehov, og på latin tussilago farfara. Og nå er den her! Bildet er tatt ved gaustad.

10 Apr 2011

Hjem igjen

Av Nina Didriksen |

Det må være den store flyttedagen, for i dag var dette et hyppig syn. I løpet av dagen fløy den ene gåseflokken etter den andre over fotografen, enten på Gaustad eller på Krokskogen. Kanskje det er de som er avbildet på bilde nr. 12499 som skal hjem og nyte sommeren i Oslo-området?

07 Apr 2011

VM-huset i Holmenkollen

Av Erik Unneberg

Skiforeningens hovedsentral er lokalisert i VM-huset i Kongeveien.