Issvull ved Eiksbakkhytta

En skummel issvull har bygget seg opp de siste ukene i bakken ned fra Eiksbakkhytta mot Østernvann. For de som ikke var klar over den, kom den nok veldig brått på. Takk til løypemannskapene som nå har laget en omvei rundt denne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2011

Puttdalen rett sør for Søndre Puttjern

Av Ivo Ninive

Puttdalen er en smal og frodig dal som starter nord for Lutåsen og strekker seg nordøstover med de kjente tjernene Søndre og Nordre Puttjern og ender opp ved Grønlihytta. Området helt sør i dalen er bevaringsverdig.

27 Feb 2011

Kroktjern en vakker vinterdag

Av Ivo Ninive

Over Kroktjern (280 moh.) går det en upreparert løype som starter ved Sarabråten og ender opp ved nordenden av Lutvann. I sørenden går det en avstikker opp til Haukåsen. Bak odden til høyre, dvs. nordvest i vannet, ble det i 1947 anlagt en 150 meter lang tunnel for å øke vanntilførselen til Lutvann, som den gang var drikkevannskilde.

27 Feb 2011

Hauktjern fra nord

Av Ivo Ninive

I nordenden av Hauktjern kommer en upreparert løype ned fra Hauktjern. Denne går over vannet og ender opp i lysløypa rett sør for Sarabråten. Til høyre kan man se de karakteristiske klippene som strekker seg nordover mot Kroktjern.