Kroktjern en vakker vinterdag

Over Kroktjern (280 moh.) går det en upreparert løype som starter ved Sarabråten og ender opp ved nordenden av Lutvann. I sørenden går det en avstikker opp til Haukåsen. Bak odden til høyre, dvs. nordvest i vannet, ble det i 1947 anlagt en 150 meter lang tunnel for å øke vanntilførselen til Lutvann, som den gang var drikkevannskilde.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Feb 2011

Hauktjern fra nord

Av Ivo Ninive

I nordenden av Hauktjern kommer en upreparert løype ned fra Hauktjern. Denne går over vannet og ender opp i lysløypa rett sør for Sarabråten. Til høyre kan man se de karakteristiske klippene som strekker seg nordover mot Kroktjern.

27 Feb 2011

Nordre Puttjern en vinterdag i februar

Av Ivo Ninive

Denne vinteren er det fullt mulig å gå den nedlagte løypa fra Grønlihytta, over Puttjerna og opp Puttdalen. Dette vannet ble som kjent tappet for vann under bygging av Romeriksporten og holdes kunstig i live ved hjelp av vanntilførsel fra Kroktjern lenger sør.

27 Feb 2011

Mellom Nordre og Søndre Puttjern

Av Ivo Ninive

Det korte strekket mellom Nordre og Søndre Puttjern har en fascinerende vegetasjon selv om det antakeligvis har blitt negativt påvirket etter at grunnvannstanden gikk ned etter lekkasjene til Romeriksporten.